namaste banner dsew

Algemene voorwaarden

Voorwaarden  
 
Artikel 1:
 
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving - IDEAL
Namasté  Kadoshop zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen.
De levertijd gaat in op het moment dat Namasté  Kadoshop de betaling heeft ontvangen.
Rekeningnummer  : NL15 INGB 0006 6566 66 - Namasté Kadoshop
 
 
 
Voor Belgie
 
 
 
Artikel 2 :
 
Namasté Kadoshop  brengt de verzendkosten in rekening.
De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland naar gewicht
 
 
 
De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retourverzendingen)
 
 
 
Artikel 3:
 
Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling . Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van  Namasté Kadoshop is bijgeschreven, verzendt Namasté Kadoshop   de bestelde artikelen binnen 1 werkdag (mits op voorraad)
Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Namasté  Kadoshop gelijk contact met u op via e-mail.
 
Artikel 4 :
 
Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient te doen binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen .
Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld.
Zonder voorafgaand overleg worden de verzendkosten standaard al niet door ons vergoed.
Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dient u dan binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:
 
 
 
Namasté  Kadoshop
Einderstraat 30 A
6461 EP Kerkrade
Nederland.
 
 
 
 
Namasté Kadoshop zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Namasté  Kadoshop behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele gesealde verpakking retour zijn gezonden.
Namasté  Kadoshop behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 7dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Namasté  Kadoshop per e-mail is gemeld.
Dvd's, CD's , orgonites, en gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden.
Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bind fout.
Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.
Is uw bestelling incompleet dan dient u dit binnen 1 dag te melden.
 
 
 
Artikel 5 :
 
Namasté  Kadoshop staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.
 
 
 
Artikel 6 :
 
Namasté  Kadoshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Namasté Kadoshop en transportstagnatie.
 
 
 
 
 
Artikel 7 :
 
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Namasté Kadoshop worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.
 
 
Artikel 8 :
 
Namasté Kadoshop geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Namasté Kadoshop gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.
 
Artikel 9 :
 
Bestellingen welke buiten schuld van Namasté Kadoshop  tijdens verzending zijn zoekgeraakt,
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Namasté Kadoshop .
Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.
Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen
 
 
 
 
 
 
Retourbeleid / Herroepingsrecht
14 dagen bedenktijd
Wij vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over de producten die je bij ons besteld. We doen daarom niet moeilijk over een redelijke bedenktijd. Je hebt bij ons 14 dagen de tijd om te beslissen over je aankoop. Binnen deze 14 dagen mag je de bestelling ruilen en retourneren.
Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikssporen.
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking retour worden gezonden.
- Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.
 
Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.
De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.